Informacje o korzystaniu z plików cookies

1. Definicje
1.1. Administrator - oznacza OVEO, ul. Wiśniowa 27, 62-022 Radzewice świadczący usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika,
1.2. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem: https://www.oveo.pl
1.3. Cookies - oznacza dane w postaci niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywanych na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze sklepu, pliki te cookie zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem sklepu. Pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie Serwisu indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
1.4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do sklepu,
1.5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Typy cookies
2.1. Sesyjne przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
2.2. Trwałe przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.


3. Cele wykorzystania
3.1. Konfiguracja sklepu dostosowująca zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu poprzez wyświetlanie stron sklepu z uwzględnieniem potrzeb użytkownika jak lokalizacja.
3.2. Uwieżytelnianie użytkowników w serwisie, utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu aby podawanie hasła nie było wymagane po wejściu na każdą podstronę sklepu. Weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki i optymalizacji i zwiększenia jakości usług świadczonych przez Administratora.
3.3. Dostosowania parametrów technicznych sklepu do urządzeń użytkownika aby poprawnie wyświetlić jej zawartość, umożliwienia funkcjonowania koszyk i porównarka parametrów.
3.4. Tworzenia anonimowych statystyk pomagających zrozumień sposób użytkowania sklepu w celu ulepszenia zawartości i struktury.
3.5. Zapewniania aspektów bezpieczeństwa sklepu.
3.6. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych np. YouTube
3.7. Pozyskiwania ogólnych i anonimowych danych statystycznych np. Google Analytics
3.8. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense,
3.9. Zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com
3.10. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com
3.11. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl, Nokaut i Opineo.pl
3.12. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Chat.

4. Warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies
4.1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
4.2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
4.3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


5. Informacje dodatkowe
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem WszystkoOCiasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.